Dự toán chi phí
Công nghệ quản lý phòng máy không ổ cứng CSM Boot là giải pháp quản lý phòng máy hiệu quả nhất.

Dưới đây là dự toán chi phí đầu tư khi phòng máy muốn chuyển đổi quản lý bằng công nghê CSM Boot.

Đầu tư phòng máy mới

Nhập số lượng máy trạm và loại máy cần lắp đặt

Nâng cấp phòng máy hiện có

Nhập thông tin phòng máy hiện có để tính chi phí đầu tư thêm hoặc tiền dư ra.