Sản phẩmTính năng Disk protection

CSM 5.5.1  (RA MẮT 10h00 - 06/10/2014)

Giao diện mới

Chạy ổn định trên Windows 7 (32/ 64 bits)

Thiết lập mật khẩu đóng băng ổ đĩa

Tải xuống ngay

Tính năng Đóng băng ổ đĩa CSM

Cấu hình đóng băng máy trạm

Có 2 tùy chọn: Dùng tập tin làm vùng đệm: Cho phép dùng bất kỳ ổ đĩa máy trạm có dung lượng còn trống ≥ 10GB làm vùng đệm. Dùng ổ đĩa làm vùng đệm:Chọn ổ đĩa máy trạm có dung lượng ≥ 10GB làm vùng đệm.

Điều khiển đóng/mở băng tại máy chủ

Vào Công cụ –> Điều khiển Disk Protection máy trạm –> chọn các máy trạm cần đóng hoặc mở băng, sau đó nhấn Đóng băng / Mở băng.

Điều khiển đóng/mở băng tại máy trạm

Đăng nhập quyền Admin CSM tại máy trạm để thực hiện chức năng đóng băng / mở băng. Tại CSM Client --> Click Tùy chọn --> Chọn Đóng băng hoặc Mở băng.

Xem trạng thái đóng băng

Trên giao diện CSM Server, biểu tượng Máy trạm có hình ổ khóa màu vàng bên góc trái cho biết máy trạm đó đang được đóng băng Disk Protection.

Phân quyền đóng băng

Chỉ có chủ phòng máy hoặc nhân viên được phân quyền mới có thể sử dụng được tính năng này. Đăng nhập CSM Server bằng quyền admin. Vào Chức năng –>Phân quyền nhân viên để thực hiện

 

Cấu hình máy chứa game

Cho phép chọn máy chủ hoặc máy trạm bất kỳ làm máy chứa game - làm nhiệm vụ chứa tất cả source game tại phòng máy để triển khai / cập nhật source game mới nhất cho các máy trạm.