Hoạt động & Tin tức Tin khuyến mại

13/06 Bảo trì thanh toán Esale trên hệ thống CSM Ngày đăng: 24-07-2017

Quý chủ phòng máy thân mến,

Nhằm nâng cấp hệ thống để phục vụ quý chủ phòng máy tốt hơn, trong khoảng thời gian từ 2h55 - 3h30 ngày 13/06/2017, hệ thống CSM sẽ tạm dừng các giao dịch trên Esale

Sau thời gian bảo trì, hệ thống sẽ hoạt động lại bình thường.


Lưu Ý

- Thời gian bảo trì có thể kéo dài hơn dự kiến.

- Các dịch vụ khác vẫn hoạt động bình thường


Cám ơn và xin lỗi quý chủ phòng máy vì sự bất tiện này.

Bộ phận hỗ trợ phòng máy.