Hỗ trợ trực tuyến.

Hỗ trợ kỹ thuật 24/24
Hotline: (08) 39.62.36.99

  Team Viewer
(Hỗ trợ điều khiển từ xa)

Quảng cáo

Cấu hình gợi ý
Mô hình cài đặt tham khảo cho các phòng máy internet

Cấu hình tối thiểu

Cấu hình đề nghị

CPU P3 1.0Ghz

CPU P4  3.0Ghz

SDRAM 256Mb

DDRAM 512 Mb

Free Disk Space 20Gb

Free Disk Space 20Gb

Hệ điều hành Windows 2000 trở lên

Hệ điều hành Windows XP SP3


1.Máy chủ - Mainboard: bạn nên sử dụng mainboard của các hãng uy tín như: Intel, Asus, Gigabyte, … để đảm bảo sự ổn định của server.
 
CPU: PIII 1.0Ghz
SDRAM: 256Mb trở lên
HDD: 20 Gb trở lên
Hệ điều hành: Windows 2000 trở lên
2.Máy trạm
 
Cấu hình máy trạm tùy thuộc vào khả năng tài chánh của bạn. Nhưng máy trạm cần có cấu hình tối thiểu để chạy tốt Windows XP.
Chúng tôi đề nghị bạn cài đặt Windows XP làm hệ điều hành cho tất cả các máy trạm, mục đích để bảo đảm tính tương thích và dễ bảo trì cho phòng máy của bạn. Bạn không nên cài đặt nhiều hệ điều hành khác nhau cho phòng máy.
3Cài đặt
a/Với máy chủ
 
Cài đặt hệ điều hành cho server
Cài đặt driver cho tất cả các thiết bị phần cứng
Xác lập địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ
Cài đặt MySQL 5 và xác lập tên, mật khẩu cho MySQL trước khi cài CSM Server
Cài đặt CSM Server
Cài đặt các ứng dụng khác (Lưu ý cài đặt chương trình chống virus như Symantec Anti Virus hoặc McAfee,… và cập nhật thường xuyên).
b/Với máy trạm
 
Cài đặt hệ điều hành cho máy trạm
Cài đặt driver cho tất cả các thiết bị phần cứng
Kiểm tra xem hệ thống máy trên mạng nội bộ (LAN) đã thông suốt hay chưa.
Cài đặt CSM Client
Cài đặt game và các ứng dụng khác
Cài đặt Deepfreeze
Tạo tập tin Ghost cho máy trạm
* Với các máy trạm có cấu hình giống nhau, bạn nên sử dụng phần mềm Ghost để việc cài đặt được nhanh chóng.
Trên đây chỉ là mô hình cài đặt cho bạn tham khảo. Tùy theo điều kiện kinh tế và hòan cảnh cụ thể bạn hãy tự quyết định cho mình một mô hình cài đặt phù hợp.