Hỗ trợ trực tuyến.

Hỗ trợ kỹ thuật 24/24
Hotline: (08) 39.62.36.99

  Team Viewer
(Hỗ trợ điều khiển từ xa)

Quảng cáo

Hướng dẫn

Lưu ý trước khi cài đặt CSM:

  1.  Bạn phải có quyền administrator của Windows trên máy tính cài đặt.
  2.  Không cài bản Server và Client trên cùng một máy tính.
  3.  Máy làm Server phải có địa chỉ IP tĩnh (
Cách thiết lập IP tĩnh).
  4.  Các máy trạm Client có thể dùng địa chỉ IP tĩnh hoặc IP động.
  5. Đồng hồ hệ thống máy chủ và các máy trạm phải là (GMT+7:00) Bangkok, Hanoi, Jakata và có ngày giờ đúng với hiện tại.

A. CLIP HƯỚNG DẪN CÀI MỚI CSM

1. Cài CSM Server trên máy chủ: Gồm hai bước chính:

     Bước 1: Cài đặt MySQL 5.0.82 (cho mọi phiên bản):
 
        Cài MySQL mặc định
        
Cài MySQL tùy chọn

     Bước 2: Cài đặt CSM Server:
             

         Cài CSM server phiên bn 5.0
        
Cài CSM server phiên bản 4.3.3 trở về trước

2. Cài CSM Client trên máy trạm: 

   
      Cài CSM Client phiên bản 5.0
        
Cài CSM Client phiên bản 4.3.3 trở về trước

B. CLIP HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP CSM 5.x:

Nâng cấp CSM server và Client từ phiên bản cũ lên CSM 5.X

C. CLIP HƯỚNG DẪN CÁC TÍNH NĂNG CSM: 

Thêm nhóm máy (5.X)
Chuyển nhóm máy (5.X)

Khống chế ứng dụng (5.X)

Cấu hình đóng băng (Disk Protection) (5.X)
Điều khiển đóng băng (Disk Protection) (5.X)

Tạo và phân quyền nhân viên
Tạo thẻ hội viên tự động
Thay đổi giá tiền giờ
Thêm dịch vụ
Thêm nhóm người dùng

Lưu trữ và phục hồi dữ liệu CSM

 

D. CLIP HƯỚNG DẪN CÁC TÍNH NĂNG CSM CLICK:

Cấu hình máy chứa Game
Cp nht Game
Thêm mt game ngoài danh sách vào CSM Click
Trin khai game xung các máy trm


E. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Hướng dẫn đăng ký sử dụng phần mềm CSM
Hướng dẫn cách tạo tài khoản quản trị (Admin) CSM
Hướng dẫn thay đổi IP Server và tài khoản Admin CSM Client
Download tài liệu hướng dẫn sử dụng CSM


F. CLIP HƯỚNG DẪN GỠ BỎ PHẦN MỀM

Hướng dẫn gỡ bỏ MySQL

Để xem được xem những hướng dẫn sử dụng ở trên bạn cần có phần mềm Macromedia Flash cài trên máy.