Sản phẩmCSMVIP

Giới thiệu tổng quan gói dịch vụ CSMVIP

CSM VIP là gói dịch vụ nâng cao chuyên dùng cho phòng máy, góp phần giúp phòng máy kinh doanh thuận lợi hơn, hỗ trợ tốt hơn so với bình thường.

Đăng ký tham gia CSMVIP tại đây

Gói dịch vụ CSM VIP 2018:

- Phần mềm tính tiền

- Update game tự động

- Boot-rom vận hành ( new 2018 )

- Quản lý dịch vụ

- Quản lý kho hàng hóa

- Quản lý phần cứng máy trạm

- Tạo combo bán hàng

Gói dịch vụ cộng thêm:

- Ứng với từng đại lý sẽ có những gói dịch vụ riêng phù hợp với tình hình tại địa phương.