Hoạt động & Tin tức Tin khuyến mại

[Hướng dẫn ] Cấu hình boot on lan mainboard MSI H61 Ngày đăng: 16-11-2017

[Hướng dẫn ] Cấu hình boot on lan mainboard MSI H61

Bài viết hướng dẫn cấu hình boot on lan trên mainboard MSI H61

Bước 1 : Khởi động nguồn từ máy tính, bấm nút DEL (Delete) liên tục để vào Bios -> Chọn Tab Advanced

Bước 2 : Chọn Intergrated Peripherals

Bước 3 : Chọn Onboard LAN Controller & Onboard LAN PXE OpRom -> Chọn Enable

Bước 4 : Nhấn F10 để lưu và khởi động lại