Hoạt động & Tin tức Tin khuyến mại

[Hướng dẫn] Khắc phục tạm thời lỗi game PlayerUnknowns Battlegrounds vào báo cập nhật Ngày đăng: 26-10-2017

Thân chào quý chủ phòng máy,

Hiện tại game PlayerUnknowns Battlegrounds - PUGB đã được cập nhật phiên bản mới nhất trong hệ thống CSM. Tuy nhiên trong quá trình hỗ trợ chúng tôi có nhận thấy một số phòng máy đăng nhập vào game vẫn báo cập nhật dù đã cập nhật thành công trên menu game CSM.

Nguyên nhân: Do game PUBG là game có bản quyền, một số loại tài khoản khi vào Game không nhận đúng được đường dẫn nên tiếp tục chạy update.

Quý Chủ Phòng máy có thể thao tác như sau khi khách báo có cập nhật:

Cách 1: Đóng ứng dụng.

Thao tác: Khi khách chơi game PUBG bắt update thì đóng ứng dụng từ máy tính tiền, sau đó báo khách vào lại game.

Cách 2: Tắt bảng update trong game:

Thao tác :

B1: Đăng nhập tài khoản vào game như bình thường nếu hiện " Update queued " như hình thao tác tiếp B2

Image title

B2 : Click chuột phải vào dòng "Update queue" chọn -> Manage Download

Image title

B3 : Nhấn nút " Pause " như hình

Image title

B4 : chọn nút " X " như hình

Image title

B5 : chọn nút kế tiếp như hình

Image title

B6 : Nếu thấy hiện " Ready to Play " nhấn vào nút " Play " vào game bình thường

Image title