Bắt đầu sử dụng CSM miễn phí
Xem hướng dẫn chi tiết

Sử dụng tính năng tạo Combo đêm.

Không giới hạn số lượng máy trạm.

Tất cả mọi thứ đều miễn phí.

1. Hướng dẫn lấy CSM ID


Từ giao diện CSM Server, bấm nút Giúp đỡ và chọn Thông tin về CSM => Copy CSM ID.

2. Hướng dẫn lấy Machine ID


Từ giao diện Thông tin về CSM => Copy đoạn ID phía bên dưới CSM ID.


Lưu ý: Machine ID copy từ CSM Server sẽ có dạng là 406ff4c2c10f29f52f382ca3399427fe-200.

Chỉ cần copy đoạn trước dấu - : 406ff4c2c10f29f52f382ca3399427fe điền vào form.

3. Kích hoạt & Kiểm tra kết quả


- Điền CSM ID và Machine ID vào form trên để kích hoạt sử dụng miễn phí.


- Từ giao diện Thông tin về CSM => Kiểm tra số lượng máy trạm và thông tin về licence đã được cập nhật thành công.


(Nếu chưa cập nhật vui lòng tắt và khởi động lại CSM Server sau 30 phút hoặc Liên hệ hỗ trợ qua email csm@vng.com.vn

Video hướng dẫn cài đặt & kích hoạt CSM


1. Cài đặt MySQL
2. Cài đặt CSM Server
3. Kích hoạt