Sản phẩmHướng dẫn CSM Click Proxy

Hướng dẫn cài đặt CSM Click Proxy Manager

 • Cài đặt

  - Chạy tập tin cài đặt CSMClickProxy-setup-v1.0.0.0.exe, xuất hiện hộp thoại hướng dẫn cài đặt.
  - Chọn thư mục cài đặt CSMClickProxy và bấm nút Đi tiếp
  - Chọn thư mục con trong Start Menu và bấm Đi tiếp
  - Chọn vào ô Tạo biểu tượng của CSMClickProxy và đặt ngoài màn hình (nếu cần)
  - Bấm Cài đặt để tiến hành quá trình cài đặt
  - Quá trình cài đặt đang tiến hành
  - Bấm Hoàn tất để kết thúc quá trình cài đặtHướng dẫn sử dụng CSM Click Proxy Manager

 • 1. Icon CSMClickProxy được đặt ngoài desktop • 2. Mở giao diện • 3. Kiểm tra service đang chạy hay không?


  - Vào Start/Run/ gõ lệnh: services.msc


  - Nhận thấy Service CSMClickProxy đã được start