Tư vấn cấu hình

Cấu hình đề nghị dưới đây cho phòng máy CSM Boot. Quý chủ phòng máy có thể đầu tư cao hơn nếu có điều kiện kinh tế dư giả hoặc dự định mở rộng tăng thêm máy trạm sau này.

 

Server
Thiết Bị Tối thiểu <30 30-50 50-80
Mainboard Socket 1155 và có cổng SATA3 Socket 1155 và có cổng SATA3 Socket 1155 và có cổng SATA3 Socket 1155 và có cổng SATA3
CPU Intel(Socket 1155) Celeron Dual-Core, socket 1155 Pentium Dual-Core, dòng G, socket 1155 Pentium Dual-Core, dòng G, socket 1155 Pentium Dual-Core, dòng G, socket 1155
RAM ≥4GB ≥8GB ≥16GB ≥32GB
HDD HDD dòng 500GB hoặc 1TB 7200: (HDD Western Caviar Green / Blue / Red 1TB) 1 1 1
SSD SATA3 (System Setup & Cache) 1 SSD 120GB 1 SSD 120GB 1 SSD 240GB hoặc 2 SSD 128GB 2 SSD (1 SSD 120GB và 1 SSD 240GB)
LAN 1Gbps 1 1 2 2
Power Supply (500W) - Công suất thực 1 1 1 1
Case (loại tốt, nhiều FAN) 1 1 1 1
UPS 1 1 1 1
Client
Mainboard Hỗ trợ BootRom, SATA2 Hỗ trợ BootRom, SATA2 Hỗ trợ BootRom, SATA2 Hỗ trợ BootRom, SATA2
CPU Intel hoặc AMD 2 core Intel hoặc AMD 2 core Intel hoặc AMD 2 core Intel hoặc AMD 2 core
RAM ≥ 2GB ≥ 2GB ≥ 2GB ≥ 2GB
LAN 1Gbps (Card rời hoặc onboard) Hỗ trợ Bootrom / có chức năng boot qua LAN (PXE) Hỗ trợ Bootrom / có chức năng boot qua LAN (PXE) Hỗ trợ Bootrom / có chức năng boot qua LAN (PXE) Hỗ trợ Bootrom / có chức năng boot qua LAN (PXE)
Switch 1Gbps 1Gbps 1Gbps 1Gbps
Cable CAT-5, CAT-5e hoặc CAT-6 cable CAT-5, CAT-5e hoặc CAT-6 cable CAT-5, CAT-5e hoặc CAT-6 cable CAT-5, CAT-5e hoặc CAT-6 cable
Switch
Port gigabit, không dùng loại switch có tính năng tiết kiệm điện, có thể dùng loại phổ biến hiện này là TP-Link 24 port 1Gb