ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CSM 4.3.3
 
Đối với khách hàng đang sử dụng CSM 4.3.1 trở về trước và nâng cấp lên CSM 4.3.3 (phiên bản 30/03/2010):
 • Đăng nhập CSM Server 4.3.3
 • Click nút "Giới thiệu" trên giao diện chính của CSM Server
 • Từ cửa sổ "Thông tin về Cyber Station Manager", Click nút "Đăng ký"
 • Cửa sổ login tài khoản ZingID (VinaGame Passport cũ) xuất hiện
Đối với khách hàng cài đặt mới CSM 4.3.3 (phiên bản 30/03/2010):
 • Ngay lần chạy đầu tiên chương trình sẽ hiển thị cửa sổ đăng nhập tài khoản ZingID (VinaGame Passport cũ) để bắt đầu quá trình đăng ký
 • Đối với việc đăng ký CSM 4.3.3, khách hàng có thể sử dụng bất kỳ tài khoản ZingID nào để đăng nhập vào hệ thống CSM
 • Nếu khách hàng chưa có tài khoản ZingID thì có thể click vào link "Đăng ký ngay" để đăng ký một tài khoản ZingID. Với một tài khoản ZingID khách hàng có thể đăng nhập vào bất cứ sản phẩm nào được phát hành bởi công ty VNG
 • Để tăng tính bảo mật cho tài khoản ZingID khách hàng nên bổ sung những thông tin cần thiết cho tài khoản bằng cách click vào link "Thông tin tài khoản ZingID"
Đăng ký nhanh tài khoản ZingID
 • Nhập các thông tin cần thiết cho tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu, ...)
 • Ở màn hình thành công nhấn nút "Tiếp tục" để bắt đầu tiến hành việc đăng ký sử dụng CSM 4.3.3

 • Sau khi nhập tên đăng nhập và mật khẩu vừa đăng ký, cửa sổ thông tin khách hàng sẽ xuất hiện
 • Nhập đầy đủ thông tin khách hàng, đây là thông tin của chủ phòng máy.
 • Nhấn nút "Lưu" để lưu trữ thông tin khách hàng vào hệ thống CSM

 • Nhập đầy đủ thông tin về phòng máy CSM
 • Nhấn nút "Lưu" để lưu trữ thông tin phòng máy vào hệ thống CSM
 • Ở cửa số đăng ký thành công, nhấn nút "Đóng"
 • Hoàn tất quá trình đăng ký sử dụng CSM 4.3.3