Hoạt động & Tin tức Tin từ CSM

Phần mềm CSM nhận Chứng Nhận Hợp Chuẩn quốc gia mới Ngày đăng: 01-01-1970

Quý chủ phòng máy thân mến,

Phần mềm quản lý phòng máy CSM đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia TCVN 8702:2011 theo Giấy chứng nhận hợp chuẩn số B0001310314CS01A3 ngày 31/03/2014.

Chứng Nhận Hợp Chuẩn này được cấp trên cơ sở phương thức chứng nhận mới nhất được ban hành tại Quyết Định số 350/QĐ-CVT (mới) ngày 12/9/2013 của Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền thông, thay thế cho Quyết Định 75/QĐ-QLCL ngày 20/4/2010 (quyết định 75/QĐ-QLCL đã hết hiệu lực từ ngày 12/9/2013).

Xem và Tải về tại đây

Trân trọng