Sản phẩmHướng dẫn Node Service Window

Hướng dẫn CSM Click Node Service trên Window

 • 1. Hướng dẫn cài đặt CSM NodeService Windows:

  - Chạy tập tin cài đặt CSMNodeService-setup-v1.8.0.0

  Xuất hiện hộp thoại hướng dẫn cài đặt
  - Chọn thư mục cài đặt CSM NodeService Windows và bấm nút Đi tiếp
  - Chọn thư mục con trong Start Menu và bấm Đi tiếp
  - Chọn vào ô Tạo biểu tượng của CSM NodeService Windows và đặt ngoài màn hình (nếu cần)
  - Bấm Cài đặt để tiến hành quá trình cài đặt
  - Quá trình cài đặt đang tiến hành
  - Bấm Hoàn tất để kết thúc quá trình cài đặt


 • 2. Hướng dẫn sử dụng CSM NodeService Windows

  • 2.1. Icon CSM NodeService Windows được đặt ngoài desktop
  • 2.2. Mở giao diện


  • 2.3. Cấu hình


   Sau khi cài đặt, xuất hiện biểu tượng CSM NodeService Windows dưới khay hệ thống

   Bấm phải chuột chọn dòng “Mở giao diện”
   Xuất hiện bảng giao diện điều khiển:   Ở phần thông tin máy CSM Click Server, ta cấu hình IP máy CSM Click Server như bình thường.

   Ngoài ra, ở giao diện v1.8.0.0 này, ta thấy xuất hiện thêm phần Thông tin máy CSM Click Proxy, cho phép dùng proxy từ máy ngoài.

  • 2.4. Cách sử dụng proxy:

   • Bước 1: Check vào ô Sử dụng CSM Click Proxy

   • Bước 2: Nhập thông tin

    - IP máy CSM Click Proxy

    - Port

   • Bước 3: Bấm nút Đồng ý

    Xuất hiện hộp thoại báo cập nhật thành công

   • Bước 4: Bấm nút Restart lại NodeService để sử dụng Proxy

    Trong trường hợp không sử dụng Proxy, ta chỉ cần bỏ dấu check “Sử dụng CSM Click Proxy ” và Restart lại NodeService bằng cách bấm nút Restart

  • 2.5. Gỡ bỏ nodeservice:

   Vào Start/All Programs/VNG/NodeService/Gỡ bỏ NodeSerVice

  • 2.6. Chọn máy chứa game trên CSM Click Server

   Vào mục "CẤU HÌNH" ==> "Thiết lập chung" ==> "Máy chứa game" ==> click vào nút "Sửa"==> Chọn tới máy chứa game, ví dụ như hình bên dưới.