Sản phẩmTính năng CSM

CSM 5.5.1  (RA MẮT 10h00 - 06/10/2014)

Giao diện mới 

Chạy ổn định trên Windows 7 (32/ 64 bits)

Thiết lập mật khẩu đóng băng ổ đĩaTải xuống ngay

Tính năng Quản lý phòng máy

Quản lý số lượng dịch vụ tồn kho

Hỗ trợ quản lý số lượng tồn kho của từng loại dịch vụ và thông báo khi số lượng dịch vụ đã hết hoặc sắp hết. Người quản lý có thể phân quyền nhập hàng dịch vụ cho nhân viên.

Tìm kiếm, thống kê hội viên (Danh mục hội viên)

Cho phép tìm kiếm và thống kê Hội viên theo tiêu chí “Số tiền đã nạp” và “Số tiền còn lại” thông qua sự kết hợp các điều kiện thống kê được hỗ trợ.

- Ví dụ một số thống kê thường thực hiện:

  • Danh sách hội viên nạp tiền nhiều nhất trong tuần, tháng được sắp xếp giảm dần để tìm ra top Hội viên nạp nhiều nhất.
  • Danh sách Hội viên có tiền còn lại tối đa là 1000 VND

Thao tác: Trong tab Hội viên. Chọn "Tìm kiếm nâng cao"

Dọn dẹp danh sách hội viên

Hỗ trợ tìm kiếm và dễ dàng xóa Hội viên theo các tiêu chí: Tài khoản không dùng, số tiền còn lại tối đa, công nợ. Hỗ trợ cho phòng máy có nhiều Hội viên nhưng trong đó nhiều tài khoản không hoạt động nữa.

Thao tác: Trong Tab Hội viên -> Dọn dẹp -> Nhập tiêu chí tìm kiếm -> Tìm kiếm -> Xóa / Xóa tất cả.

Nhật ký nạp tiền của Hội viên.

Cho phép xem lại lịch sử nạp tiền (nạp tiền, nạp thẻ) của từng Hội viên.

Thao tác: Nhấp phải vào Hội viên muốn xem -> Nhật ký nạp tiền

Thẻ nạp tiền cho Hội viên

Cho phép chủ phòng máy tạo các thẻ nạp tiền với các mệnh giá khác nhau (tương tự thẻ cảo điện thoại). Chủ phòng máy có thể tạo và in thẻ cào với các mệnh giá khác nhau, sau đó bán cho Hội viên để Hội viên tự nạp vào tài khoản của mình tại máy trạm bất kỳ thay vì chủ phòng máy / nhân viên phải nạp trực tiếp từ máy chủ.

Lưu ý: Chức năng tạo thẻ này chỉ tài khoản quyền ADMIN tạo.

Thao tác: Công cụ -> Thẻ nạp tiền -> Tạo thẻ -> Nhập thông tin -> Chọn mẫu giấy -> Tạo thẻ.

Thanh toán/ hoàn tiền cho khách trả trước

Chức năng hiển thị chi tiết phiên sử dụng của khách hàng đăng nhập trả trước và thực hiện các thao tác thanh toán (Trả lại tiền, Không trả lại tiền hoặc Thanh toán).

Thao tác:

  • Giao diện thiết lập: Công cụ -> Thông số hệ thống -> Giá tiền thấp nhất | Thiết lập thanh toán -> Thiết lập thanh toán cho khách vãng lai trả trước.
  • Giao diện thanh toán: Cửa sổ Hóa đơn thanh toán -> chọn “Trả lại tiền” hoặc “Không trả lại”

Chat với nhiều máy trạm trên cùng một cửa sổ

CCho phép chủ phòng máy / nhân viên có thể giao tiếp với nhiều máy trạm trên cùng một cửa sổ và lưu lại lịch sử giao tiếp trong phiên sử dụng.