Sản phẩmCSM Click

Giới thiệu tổng quan CSM Click

CSM Click là phần mềm cập nhật game tự động phổ biến nhất trên thị trường phòng máy, hỗ trợ tốt cho loại hình kinh doanh phòng máy bao gồm cung cấp dịch vụ game, giải trí chất lượng và các ứng dụng quản lý đầy tiện ích.

Đặc điểm nổi bật:

  • Hỗ trợ cập nhật tự động hơn 200 game online/offline.
  • Cập nhật game nhanh và kịp thời nhất.
  • Hỗ trợ tất cả các nền tảng Bootrom hiện có trên thị trường.
  • Tính năng lưu trữ và phục hồi màn chơi game offline.

Hướng dẫn cài đặt CSM Click Node Service
Hướng dẫn cài đặt CSM Click Proxy